Spolok ochrancov vody Octopus

Veternicova 1

841 05 Bratislava

sídlo –  Bratislava
ochrancoviavody@gmail.com
0905 621 682

IČO : 31749933
DIČ : 2020985736

Bankové spojenie :
Banka – Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu IBAN SK 9309000000000011467706